Category Archives: Lĩnh Vực Kinh Doanh

Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống PCCC

Các hạng mục PCCC cần thiết phải thi công lắp đặt tùy theo yêu cầu và chức năng của các cơ sở: Hệ thống báo cháy tự động. Hệ thống chữa cháy vách tường – họng nước chữa cháy Hệ thống chữa cháy tự động sprinkler Hệ thống thu sét Các cơ sở khác nhau…

Tư Vấn Thiết Kế PCCC

Danh mục dự án, công trình thuộc diện phải Thiết kế PCCC và thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy (Ban hành kèm theo Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ). ———- Dự án quy hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị các loại; dự án quy hoạch…