Category Archives: Thủ Tục Hành Chính về PCCC

Công trình thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế và thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy

Công trình thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế và thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy Theo khoản 1 Điều 13, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy,…

Nghị Định Số 79/2014/NĐ-CP Của Chính Phủ

Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Tệp đính kèm:ND-79.signed.pdf (3597709 Byte) Chuyên tư vấn  thiết kế PCCC – thẩm duyệt PCCC – nghiệm thu PCCC – kiểm định…

Quy Định Pháp Luật Về Kinh Doanh Dịch Vụ Pccc

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Điều 9a của Luật PCCC (Được sửa đổi, bổ sung tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC – Sau đây gọi chung là Luật PCCC); 2. Toàn bộ Chương VI Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; 3. Điều 45 của Nghị định số 167/2013/NĐ-CP; 4. Điều 19 của Thông tư số 66/2014/TT-BCA. II. QUY ĐỊNH…

Quy Định Pháp Luật Về Thẩm Duyệt Thiết Kế Về Pccc

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Các điều 15, 16 của Luật PCCC (Được sửa đổi, bổ sung tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC – Sau đây gọi chung là Luật PCCC); 2. Các điều 12, 13, 14, 15 và 16 của Nghị định số  79/2014/NĐ-CP của Chính phủ; 3. Điều 36 của Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của…