Tag Archives: Nghị định số 79/2014/NĐ-CP

Nghị Định Số 79/2014/NĐ-CP Của Chính Phủ

Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Tệp đính kèm:ND-79.signed.pdf (3597709 Byte) Chuyên tư vấn  thiết kế PCCC – thẩm duyệt PCCC – nghiệm thu PCCC – kiểm định…